5 bin KOBİ’nin alacağı devlet güvencesinde

5 bin KOBİ’nin alacağı devlet güvencesinde

YIL başından bu yana 5 bin 300 KOBİ, ticari alacağını sigortalattı, karşılığında da 1 milyar TL’lik teminat verildi. KOBİ’lerin, yurt içi satışlardan doğan mal ve hizmet karşılığı vadeli alacaklarını sigortalatma imkanı sağlayan ‘devlet destekli alacak sigortası’, 1 Ocak’ta başladı. Alacak sigortası sisteminin yönetimi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Halk Sigorta’ya verildi. Dört ay gibi kısa süre içinde de 5 bin 300 KOBİ, alacağını sigortalatırken, toplam 8.8 milyon TL prim toplandı ve karşılığında da 1 milyar liralık sigorta teminatı verildi.

RİSKE GÖRE SİGORTA

Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent Karan, sene başında, alacak sigortasını, cirosu 25 milyon liraya kadar olan, mikro ve küçük işletmelerden başlattıklarını söyledi. Karan, KOBİ’lerin, vadeli satışlardan doğan alacaklarını tahsil edilememe riskini karşı sigorta teminatı verdiklerini belirterek, “Alıcının borcunu ödememesinin birkaç nedeni olabilir. Finansal sorun olabilir, iflas ya da konkordato gibi nedenler olabilir. Borç ödenmezse devreye alacak sigortası giriyor. Bu sistem sadece sigorta değil. Öncelikle KOBİ için risk analizi ve alıcısının skorlaması yapılıyor. Biz, Bankalar Birliği risk merkezinin üyesiyiz. Risk analizini bankacılık sektörünün kullandığı temel veriler üzerinden yapıyoruz. Bu analize göre de sigorta limiti tahsis ediliyor. Diyoruz ki, ‘sen bu alıcı için şu kadar riskle çalışabilirsin’. Yıl içinde alıcıyı izlemeye alıyor ve sigortalıyı alıcısı hakkında bilgilendiriyoruz” dedi.

HASARDA DEVLET DESTEĞİ

Bülent Karan, alacak sigortasının risk yönetimi ve tahsilat olmak üzere iki boyutu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “KOBİ için risk yönetimi yapıyoruz, buna göre hangi müşterisiyle, hangi yoğunlukta çalışacağına yönelik bilgilendirme sağlıyoruz. İşletme alacağını tahsil edemediği zaman biz devreye giriyoruz, bu tahsilatın yapılması için gereken hukuki yolları biz yürütüyoruz. Bunun da tanımlanmış bir süresi var; 120 gün. Bu süre içinde tahsilat yapılırsa, doğrudan sigortalımıza ödüyoruz. Tahsilat yapılamazsa biz devreye girip, sigortalımıza ödemeyi yapıyor, riski devralıyoruz ve alıcı firmayla ilgili hukuk sürecini artık biz sürdürüyoruz.” Bülent Karan, sistemdeki devlet desteğine de değinerek, desteğin hasar ödemede olacağını ve alacak sigortası havuzuna reasürans desteğini devletin sağladığını kaydetti. Karan, bu sayede sigortanın primlerinin de makul seviyelerde tutulduğunu vurguladı.

5 bin KOBİ’nin alacağı devlet güvencesinde

FİYATIN 30 KATI TEMİNAT VERİYORUZ

Bülent Karan, alacak sigortası için KOBİ’lerin ödeyecekleri primlere de değinerek, şu açıklamaları yaptı: “Üç ayrı fatura vadesine göre fiyatlandırma yaptık; 120 gün, 180 gün ve 360 gün olarak. Ödenen primin 30 katı kadar sigorta teminatı veriyoruz. 25 milyon lira sigortalanabilir cirosu olan KOBİ için 80 bin liraya ulaşan primden söz ediyoruz. Bunun karşılığında da 2.5 milyon liralık teminat veriyoruz. KOBİ rahat ödesin diye üç ayda bir eşit taksitle alıyoruz. Primin peşin ödenmesi halinde yüzde 10 da indirim uyguluyoruz. Son yapılan düzenleme ile prime alt limit uygulaması getirdik. Sigortanın primi 2 bin liranın altında tutsa da otomatik olarak 2 bin liraya tamamlıyoruz.” 

5 bin KOBİ’nin alacağı devlet güvencesinde

36 MİLYAR TL TAZMİNAT ÖDENDİ

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) üye şirketlerden derlediği verilere göre, 2018’de sektör, 2019’a kıyasla yüzde 26.8 artışla 36 milyar TL tazminat ödedi. Sektörün prim üretimi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hayat dışı branşlarda yüzde 20.2, hayat sigortalarında yüzde 1.1, toplamda ise yüzde 17.4’lük büyüme gösterdi. Hayat dışı sigortalar prim üretimi 47.7 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 6.9 milyar TL olurken sektörün toplam prim üretimi 54.7 milyar TL’ye ulaştı. Hayat branşında önceki dönemlerdeki yüksek büyüme oranlarında etkili olan kredi hacminin ağustostan itibaren düşüş eğilimine girmesi hayat branşındaki büyümenin oldukça sınırlı olmasına neden oldu. 2018’de katılım sigortacılığında faaliyet gösteren 8 şirketin prim üretimindeki payı yüzde 4.1’e ulaştı ve toplam prim üretimi 2.2 milyar TL oldu. Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.1 artışla 178.4 milyar TL, öz sermaye büyüklüğü 23.3 milyar TL oldu.