652 şirkete dahilde işleme izni

652 şirkete dahilde işleme izni

İhracat yapan şirketlerin başvurduğu Dahilde İşleme Belgeleri’ne Ticaret Bakanlığı onay verdi ve şirketlerin listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Dahilde İşleme Belgesi ile birlikte yurt dışından ham madde alacak olan şirketler bunlar için gümrük vergisi muafiyetine sahip oluyor. Böylece ihracatı teşvik edici sistem devreye giriyor. Yurt dışından getirilen ham madde işlenerek ihraç edildiğinde ise ülkeye döviz girişi sağlanmış oluyor. 

Dahilde İşleme Belgesi’nde şirketler öngörülen ithalat ve ihracat tutarlarını da bildiriyorlar.

İŞTE O ŞİRKETLERİN LİSTESİ