AÇIĞA SATIŞLAR

AÇIĞA SATIŞLAR

5 TEMMUZ 2019

Açığa Satış Tablosu

  • Açık Oran: Gün içinde yapılan açık işlemlerin toplam işlem hacmine bölünmesi ile elde edilir.
  • Değişim: Hisse açılış ve kapanış fiyatı arasındaki yüzde orandır.
  • Oynaklık: Hissenin gün içinde en düşük ve en yüksek fiyatlarının açılış fiyatına oranı olarak hesaplanır.
  • Kapanış Oranı: Hissenin gün içinde gördüğü en yüksek fiyata ne kadar yakın veya uzak olduğunu gösterir.
  • Açığa Satış İşlem Hacmi: Gün içinde açığa satılan toplam lot sayısı * anlık fiyat ile elde edilir.
  • Açığa Satış Sözleşme Sayısı: Gün içinde açığa satış emir sayısını gösterir.