Arcelor Mittal İtalyan çelik şirketi Ilva’yı almaktan vazgeçti

Arcelor Mittal İtalyan çelik şirketi Ilva’yı almaktan vazgeçti

Şirketten yapılan açıklamada, İtalya hükümetinin, satın alma anlaşması kapsamındaki “yasal dokunulmazlık” koşulunu kaldırmasının, satın alma sonrası planlanan endüstriyel planın uygulanamaz duruma getirdiği belirtildi.

Şirket açıklamasında sözü edilen yasal kalkan, Ilva’nın sahibi bulunduğu Taranto fasrikasını kurtarma sürecinde, Arcelor Mittal yöneticilerine dokunulmazlık öngörüyordu.

Şirketin açıklamasında, “Şirketin isteği dışında, diğer ciddi kaygılar da, Taranto fabrikasının yeniden işletmeye alınabilmesi ve Ilva şirketinde gerekli işlemlerin yapılabilmesine ilişkin olarak yasal ve operasyonel belirsizliklere neden oldu” denildi.