Bimeks’in sermayesi bitti! Değeri sıfıra düştü

Bimeks’in sermayesi bitti! Değeri sıfıra düştü

Bimeks tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin özkaynağı -606.078.098,56 TL olarak belirlenirken, 120.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin de bittiği belirtildi

Bimeks 31.12.2018 tarihinde açıkladığı mali tabloda özkaynağını -847.702.407 TL, cari marka değerini ise 0 TL olarak açıklamıştı.

Bugün itibariyle TTK 376. Maddesi uyarınca bilanço hazırlayan Bimeks, özkaynağını – 606.078.098,56 TL olarak belirlerken yaptığı açıklamada 120.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin bittiğini söyledi.

Bimeks’ten KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

”Şirketimizin 31.12.2018 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmiştir. SPK’nın 2014/11 sayılı ilke kararı doğrultusunda, Şirketimizin bu mali tablolarında yer alan özkaynağının (-) 847.702.407 TL ve Şirketin bilanço dışı varlığı, markasının cari değerinin 0 TL olduğu dikkate alındığında, SPK düzenlemelerine uygun konsolide olarak hazırlanmış mali tablolarında yer alan Özkaynağının eksi (-) durumunda bir değişiklik olmamıştır. Bu tespit üzerine ve yine SPK’nın 2014/11 sayılı İlke Kararı uyarınca TTK 376. Maddesi uyarınca bilanço hazırlanarak sunulmuştur.

Bu bilanço TTK 376 maddesi uyarınca Şirketin marka değerini SIFIR  olarak hazırlanmıştır. Şirketin hazırlanan bu TTK 376 bilançosunda Özkaynağı (-) 606.078.098,56 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar, Şirketimizin 120.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini bittiğini göstermektedir. ‘

KOTTAN ÇIKARILDI

Piyasa kapanışının ardından, Borsa İstanbul (BİST) Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören Bimeks’in (BMEKS) kottan çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı. BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, şirket paylarına ek olarak Borçlanma Araçları Piyasası’nın Gözaltı Pazarı’nda işlem gören üç adet borçlanma aracının da kottan çıkarılmasına karar verildiği ifade edildi.

BİST tarafından konuyla ilgili KAP’a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

Payları Borsamız Pay Piyasası’nın Yakın İzleme Pazarı’nda, üç adet borçlanma aracı ise Borçlanma Araçları Piyasası’nın Gözaltı Pazarı’nda işlem gören Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak, Borsamızın 29/01/2018, 30/04/2018, 01/08/2018, 11/10/2018, 31/10/2018, 31/12/2018 ve 29/01/2019 tarihlerinde yapılan uyarıları kapsamında, 11/03/2019 tarihinde yayınlanan 31/12/2018 tarihli finansal durum tablosuna göre özsermayesinin negatif olması, bu durumun TTK’nın 376. maddesi kapsamında ve Kurulun 2014/11 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanan ve 12/03/2019 tarihinde yayınlanan bilançoda da devam etmesi hususları dikkate alınarak,

A) Kotasyon Yönergesi’nin payların kottan çıkarılmasına ilişkin 23. maddesinin,

1) 1/(d) bendinde belirtilen faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması ve,

2) 1/(f) bendinde belirtilen özsermayenin negatif olması

nedenleriyle Şirketin paylarının,

B) Kotasyon Yönergesinin borçlanma araçlarının kottan çıkma şartlarını belirleyen 29. maddesinin,

1) 1/(c) bendinde belirtilen faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması,

2) 1/(e) bendinde belirtilen borçlanma araçlarının vadesi gelen ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemiş olması nedenleriyle, ayrıca 7. maddesinin 6. fıkrası da dikkate alınarak, Şirketin TRSBMKS12214, TRSBMKS12222 ve TRSBMKS12230 ISIN kodlu borçlanma araçlarının

12/03/2019 tarihi itibarıyla kottan çıkarılmasına karar verilmiştir.