Cari açık düşüşünü sürdürerek Mart’ta beklentinin altında gerçekleşti

Cari açık düşüşünü sürdürerek Mart’ta beklentinin altında gerçekleşti

Ödemeler dengesi martta 589 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 12 milyar 829 milyon dolar oldu

Türkiye’nin cari işlemler açığı Mart ayında 589 milyon dolar oldu

Beklenti cari açığın 1 milyar dolar olmasıydı. 12 aylık cari açık Mart’ta 12.83 milyar dolara geriledi. Önceki 16.97 milyar dolardı.