Döviz alana binde 1 vergi

Döviz alana binde 1 vergi

DÖVİZ almak isteyen vatandaş ve şirketler bundan sonra binde 1’lik vergi ödeyecekler. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 2008 yılında kaldırılan uygulama tekrar getirildi. Bundan sonra 6 bin liralık döviz alındığında 6 bin 6 lira olarak ödenecek. 6 lira döviz alan kişinin ödeyeceği vergi olacak. Satarken ise herhangi bir vergi söz konusu değil.

DÖVİZ SATARKEN BSMV

Resmi Gazete’de dün yayımlanan ve yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararına göre kambiyo işlemlerinde satış tutarı üzerinden binde 1 oranında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsil edilecek. Bankalar ve yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptığı döviz satışları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan döviz satışları ile döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan döviz satışlarından ise söz konusu vergi alınmayacak. Düzenlemeyle döviz kredisi kullanma zorunluluğu bulunmayan kişilerin dövize olan talebinin azaltılmasının amaçlandığı belirtildi.

VATANDAŞ VE ŞİRKETLER

Uygulamayla artık vatandaş ve şirketler döviz alırken binde 1’lik vergiyi ödemek zorunda olacaklar. Vatandaş ya da şirket bin dolar alırken ödeyeceği 6 bin lira üzerinden binde 1’lik vergiyi ödeyecek. Ancak bin doları satarken vergi vermeyecek. Binde 1‘lik vergi ödenen TL üzerinden verilecek. Örneğin otomotivciler ithal araba getirirken yapacakları ödemelerde kullanacakları dövizi alırken binde 1’lik vergiyi ödeyecek. Ya da karını yurt dışına çıkarırken dövize çevirecek olan şirketler yine vergiyi ödeyecekler.

4 MİLYARLIK GELİR

Binde 1’lik vergide amaç dövize olan talebin azaltılması olsa da getirilen vergiden yaklaşık yıllık bazda 3.5-4 milyar liralık gelir bekleniyor. Bazı bankaların günlük raporlarında düzenlemenin spekülatif amaçlı işlemleri daha maliyetli hale getirmek olduğunun düşünüldüğü belirtilerek, yeni düzenlemenin Hazine’ye yıllık 3-4.2 milyar lira ilave vergi geliri yaratabileceği tahmin edildi. BSMV’den ocakta 2.4 milyar, şubatta 1.5 milyar, martta 1.4 milyar ve nisan ayında da 2 milyar olmak üzere 4 ayda 7.4 milyar liralık gelir elde edildi. Yıl sonu hedef tahmini ise 19 milyar lira olarak belirlenmişti.

AMAÇ SPEKÜLATÖRLERİ CAYDIRMAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları, Resmi Gazete’de çıkan düzenleme ile ilgili daha önce kanun ile konulan döviz satımlarında Kambiyo Vergisi için yüzde 0.1 oranı belirlendiğini kaydederek, “Bu düzenleme yeni bir vergi düzenlemesi değil var olan ve Bakanlar Kurulu kararı ile yüzde 0.1’den sıfıra çekilen oranın yeniden yüzde 0.1’a çıkarılmasıdır. Temel amaç spekülatif amaçla döviz alım-satımı yapılmasını caydırıcı hale getirmek ve vergi gelirlerini arttırmaktır” dediler.

BAZI BANKALAR DÜN KESEMEDİ

DÖVİZ satışlarından binde 1 vergi alınmasına ilişkin karar dün bazı bankalar tarafından hemen devreye alınamadı. Sektör yetkilileri bankaların uygulamadan haberi olmadığını, bazı bankalarda sistemin müsait olmadığını belirterek, bankaların yazılım güncellemesi yapması gerektiğini söylediler. Bazı bankaların ise uygulamanın sistemde yer alması nedeniyle hemen uygulamaya başladıkları belirtildi. Uygulamaya başlayan bankaların müşteri alım yaptıktan sonra gönderdiği dekontta işlem kuru, TL karşılığı ve alt sütunda KGDV adı altında vergiyi kestikleri görüldü. TL karşılığı bin 525 lira olan döviz satışı işleminden 1.53 lira vergi kesildi.

1998’DE ÇIKMIŞ, 2008’DE KALKMIŞTI

KAMBİYO işlemlerinden binde 1 BSMV alınmasına ilişkin ilk uygulama 1998 yılında yürürlüğe girmişti. 28/8/1998 tarihli 98/11591 sayılı kararda tüm kambiyo işlemlerinden binde 1 BSMV alınması hükmüne yer verilmişti.