İş Yatırım Hisse Tavsiyeleri – (08.05.2019)

İş Yatırım Hisse Tavsiyeleri – (08.05.2019)

Otokar

Kapanış (TL) : 109.2 – Hedef Fiyat (TL) : 139.8 – Piyasa Deg.(TL) : 2621 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.14 ↓ OTKAR TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 28.03

Zayıf 1Ç19 sonuçları
Piyasanın ve bizim net zarar beklentilerimize genel anlamda yakın, Otokar 1Ç19’de 11 milyon TL net zarar rakamı açıkladı. Şirket 1Ç18’de 28 milyon TL net zarar rakamı açıklamıştı. Şirket 1Ç19’de beklentilerle uyumlu Amman ve Bükreş Belediyelerine otobüs teslimatları sayesinde yıllık bazda %66 artışla 419 milyon TL satış geliri elde etti. İhracatın toplam şirket cirosunda payı 1Ç18’deki %26’dan 1Ç19’da %73’e yükseldi. FAVÖK rakamı beklentilerin altın 1Ç19’de 10 milyon TL olarak gerçkleşti. 1Ç18’de şirket negatif 3 milyon TL FAVÖK kaydetmişti. Şirketin net borç seviyesi 2018 yıl sonundaki 535 milyon TL’den ve 1Ç18 sonundaki 580 milyon TL’den 1Ç19 sonunda 814 milyon TL’ye yükseldi. Yorum: Hissenin son bir ayda endeksin üzerinde %10 getirisi göz önünde bulundurulduğunda açılışta zayıf 1Ç19 sonuçlarına olumsuz piyasa tepkisi olabilir. BAE’lerine zırhlı araç teslimatları nedeniyle Otokar’ın güçlü 2Ç19 sonuçları elde edeceğini tahmin ediyoruz.

TAV Holding

Kapanış (TL) : 24.6 – Hedef Fiyat (TL) : 36.56 – Piyasa Deg.(TL) : 8937 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.47 ↔ TAVHL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 48.6

Nisan ayında toplam yolcu sayısı İstanbul AHL’nin sınırlı katkısı nedeniyle %31 düştü
TAV Havalimanları işletmesini yürüttüğü havalimanlarına ilişkin Nisan ayı yolcu trafik verilerini yayınladı. Buna göre Nisan ayında TAV Havalimanları toplam yolcu sayısı 6 Nisan’da Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınılması nedeniyle yıllık bazda %31 düşüşle 7.23 milyona geriledi. Nisan ayında toplam dış hat ve iç hat yolcu sayılarındaki daralma ise sırasıyla yıllık bazda %32 ve %31 olarak gerçekleşti. Nisan ayında Atatürk Havalimanı’nda toplam yolcu sayısı yıllık bazda %86 düştü. Atatürk Havalimanı ve Mayıs 2018’de hisse satın alımıyla portföye giren Antalya Havalimanı katkıları dışarıda bırakıldığında, TAV Havalimanlarındaki Nisan ayında toplam yolcu sayısındaki daralma zayıf iç hat yolcu trafiği nedeniyle yıllık bazda %8 oluyor. TAV’ın yurtdışı operasyonlarında ise Nisan ayında %41 yolcu trafiği artışı ile Tunus en güçlü büyüme gösteren havaalanı oldu. Ocak – Nisan döneminde ise TAV’ın toplam yolcu sayısı yıllık bazda %5 düşüş ile 36.16 milyona geriledi. Şirket 2018 yılındaki 152 milyon yolcu sayısına kıyasla 2019’da İstanbul AHL’nin etkisini dışarda bırakıldığında 90 -94 milyon yolcu sayısı hedefliyor. Antalya Havalimanı’da Nisan ayında dış hat yolcu sayısında dikkat çekici %40 artış göstermesini yüksek 3Ç sezonu için olumlu olduğunu düşünüyoruz.

Akçansa

Kapanış (TL) : 6.11 – Hedef Fiyat (TL) : 7.55 – Piyasa Deg.(TL) : 1170 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.07 ↓ AKCNS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 23.59

AKCNS 1Ç19 Sonuçları: Net karda pozitif sürpriz var ancak operasyonel sonuçlar beklentilerin çok altında kaldı.
Akçansa 2019’un ilk çeyreğinde 20 milyon TL net kar açıkladı, yıllık bazda %52 düşüş. Açıklanan net kar rakamı bizim beklentimiz 6 milyon TL ve piyasa beklentisi 13 milyon TL net karin üzerinde geldi. Beklentilerin oldukça altıda kalan operasyonel kara rağmen, 31mn TL maddi duran varlık satısı geliri ve ertelenmiş vergi geliri net kari destekledi ve tahminlerdeki sapmaya neden oldu. Beklentiler ile büyük ölçüde uyumlu (İş Yatırım: TL396mn; Piyasa: TL393mn), satış gelirleri yıllık bazda %5’lik artış ile 407mn TL olarak gerçekleşti. Yurtiçi satışları iç talepteki daralma ve kötü hava koşulları nedeniyle yıllık bazda %27 düşüş gösterirken, ihracat gelirleri şirketin kapasitesini hızlıca ihracat pazarlarına yönlendirme yeteneği ve zayıf TL’den yararlanarak yıllık bazda üç katından fazla artış gösterdi. Diğer yandan FAVÖK, bizim beklentimiz 37 mn TL hem de piyasa beklentisi 46 mn TL’nin altında 31 mn TL olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %56 düşüş gösterdi. FAVÖK marjı ise artan enerji maliyetleri nedeniyle yıllık bazda 10.6 puan gerileyerek %7.5 gerçekleşti. Bilanço tarafında ise şirketin net borcu 2018 yılsonundaki 290 milyon TL seviyesinden 1Ç19’da 491 milyon TL’ye yükseldi. Artan borçlulukta 118mn TL temettü ödemesi ile artan işletme sermayesi ve finansman giderleri etkili oldu. Net kar rakamı tek seferlik varlık satışı ve vergi gelirleri ile beklentileri aşsa da, tahminlerden kotu gerçeklesen operasyonel performansa ve artan net borca piyasa tepkisinin negatif olacağını düşünüyoruz.

Logo Yazılım

Kapanış (TL) : 37.94 – Hedef Fiyat (TL) : 47.17 – Piyasa Deg.(TL) : 949 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.64 ↔ LOGO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 24.33

LOGO 1Ç19: Genel olarak beklentilere paralel
Logo Yazılım, 1Ç19’da yıllık %17 azalışla, beklentimize paralel ancak piyasa beklentisinin hafif üzerinde, 1i.8 milyon TL net kar elde etti. (İŞY:14.6mn TL, Piyasa:13.9mn TL). Net kar tarafında yıllık bazda görülen azalışın en önemli nedeni zayıf Türkiye operasyonları büyümesi olurken, artan etkin vergi oranı da net kar düşüşüne etki etti. Logo’nun konsolide cirosu, EUR cinsinden gelir elde eden Romanya operasyonlarının artan katkısının etkisi ile yıllık bazda %21 artış ile 81mn TL’ye ulaştı (İŞY:83mn TL, Piyasa:80mn TL). Romanya operasyonlarının 1Ç19 cirosu, zayıf TL ve yeni müşteri kazanımlarının etkisi ile yıllık bazda 55% artışla 33mnTL’ye yükseldi. Türkiye operasyonlarının cirosu ise görece zayıf kalarak, yıllık sadece %5 artış ile 48mn TL’ye ulaştı. Türkiye’de yıllık bazda zayıf kalan satış büyümesinin temel gerekçelerinin geçen yılın güçlü baz etkisi ve yıl başında yapılan fiyat artışları öncesi öne çekilen talep olduğu düşünüyoruz. Şirketin 1Ç19 FAVÖK’ü yıllık bazda %14 artış ile 28 milyon TL’ye ulaşırken, bizim ve piyasa beklentisi 25mn TL’nin bir miktar üzerinde gerçekleşse de bunun çok önemli bir bölümü pozitif IFRS 16 etkisinden kaynaklandı. Romanya operasyonlarının 1Ç19 FAVÖK’ü yıllık bazda %201 artış ile 6 milyon TL’ye ulaşırken Türkiye operasyonlarında FAVÖK yıllık bazda yüksek baz etkisi ve zayıf ciro büyümesi nedeni ile %4 azalarak 21milyon TL gerçekleşti. Türkiye operasyonlarında artan enflasyonist baskılara paralel yükselen operasyonel giderlere ek olarak zayıf kalan ciro büyümesi karlılığın zayıf kalmasında öne çıkan etkenler oldu. Şirketin 1Ç19 serbest nakit akışı artan yatırım harcamaları yarı yarıya azalarak 2mn TL’ye geriledi. Logo yönetimi görece zayıf Türkiye EBITDA büyümesine karşın yılsonu güçlü büyüme öngörülerini değiştirmedi. (yıllık bazda %33 konsolide FAVOK büyümesi) Bu noktada, ilk çeyreğin dönemsel olarak en zayıf sezon olduğunu ve Logo’nun tarihsel olarak Türkiye cirosunun yaklaşık %20’sini oluşturduğunu hatırlatmak isteriz. Sonuç olarak, operasyonel rakamlar beklentimize paralel ola da, görece zayıf nakit yaratımı nedeni sonuçlara piyasa tepkininin sınırlı olumsuz olmasını bekliyoruz.

Tofaş Fabrika

Kapanış (TL) : 17.66 – Hedef Fiyat (TL) : 22.48 – Piyasa Deg.(TL) : 8830 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.34 ↑ TOASO TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 27.31

Egea/Tipo için 225 milyon ABD doları tutarında yeni facelift yatırımı
Tofaş KAP’a yaptığı açıklamada Egea/Tipo otomobil ailesinin facelift yatırımına başlanmasına karar verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada önümüzdeki aylarda başlanmak üzere 2020 yılsonuna kadar öngörülen yatırım tutatrının yaklaşık 225 milyon Amerikan Doları olduğu ve yeni araçların üretimine 4Ç20’de başlanması planlandığı belirtildi. Tofaş ilk yatırım planında 2015-2023 dönemi için hedeflenen 1 milyon 300 bin adet üretimin bugüne kadar yaklaşık 530 bin adedi gerçekleştirmiş olup, yeni yatırımın da katkısıyla 2015-2024 yıllarını kapsayan proje süresince yine yaklaşık %70’i ihracat pazarlarına yönelik olmak üzere toplam 1 milyon 450 bin adet üretim hedefliyor. Yeni faceliflt yatırımının Tofaş’ın ihracat pazarlarında pazar payını arttırmasında yardımcı olabileceiğini düşündüğümüzden potansiyel olumlu olduğunu düşünüyoruz.

Aselsan

Kapanış (TL) : 20.28 – Hedef Fiyat (TL) : 29 – Piyasa Deg.(TL) : 23119 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 46.92 ↓ ASELS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 43

Aselsan 1Ç19 Finansal Sonuçları: Net kar kur farkı karları ile beklentileri aştı, operasyonel sonuçlar zayıf
Aselsan 1Ç19’de 629mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %79’luk artış gösterirken piyasa beklentisinin %7 üzerinde gerçekleşti. Operasyonel sonuçlar beklentilerin altında kalmasına rağmen, net kardaki pozitif sürpriz büyük ölçüde kur farkı karlarının beklentileri aşmasından kaynaklandı. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %46 artış göstererek 2 milyar TL’ye yükselirken, piyasa beklentisinin %4 altında gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda %39 artış gösterirken piyasa beklentisinin %7 altında gerçekleşti. Kurdaki Şirket lehine olan harekete rağmen FAVÖK marjı 100 baz puan düşerek 19.8’e geriledi ve piyasa beklentisinin 70 baz puan altında kaldı. Serbest nakit akışı büyük ölçüde işletme sermayesindeki artış nedeniyle eksi 846mn TL gerçekleşti. Şirket sonuçların ardından 2019 öngörülerini değiştirmedi. Şirket’in bakiye sipariş büyüklüğü 1 çeyrek sonu itibari ile artmaya devam ederek 9.5 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye yükseldi. 2018 sonunda 9.1 milyar dolar seviyesindeydi. Buna ilave olarak çeyreğin sonundan beri 942mn dolar ek kontrat kazandı. Her ne kadar net kar kur farkı karları nedeniyle beklentileri aşmış olsa da, operasyonel sonuçların beklentilerin altında kalması nedeniyle biz piyasanın sonuçlara negatif tepki verebileceğini düşünüyoruz. Hisse ile ilgili tavsiyemizi indirdiğimiz Ekim 2018’den beri hisse fiyatı %27 düşerken, piyasanın %22 gerisinde kaldı. Zayıf performansı sonrası benzer şirketlere olan iskontosu %34’e yükseldi. Açılan iskontoya rağmen, kısa vadede nakit akışı ile ilgili görünümün negatif olmasından dolayı hisse performansının baskı altında kalmaya devam edebileceğini düşünüyoruz.

Türk Telekom

Kapanış (TL) : 4.05 – Hedef Fiyat (TL) : 6.79 – Piyasa Deg.(TL) : 14175 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 28.03 ↑ TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 67.57

Güçlü operasyonel performans
Türk Telekom 1Ç19 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 110 milyon TL net kara karşılık 310 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam hem bizim beklentimiz olan 168 milyon TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 254 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti. Tahminimizin sapmasının ana nedeni olarak 95 milyon TL tutarındaki vergi gelirini söyleyebiliriz. Konsolide FAVÖK, 1Ç19’da yıllık bazda %34.7 artarak 2.7 milyar TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı %49.1 ile halka arzdan bu yana kaydedilen en yüksek çeyreksel marj oldu. UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda da FAVÖK marjı %45.9 ile güçlü seviyede gerçekleşti; faaliyet gideri yönetiminde alınan verimlilik önlemleri ve güçlü gelir büyümesinin de desteğiyle geçen yılın ilk çeyreğine göre 3,8 puan artış gösterdi. Şirket bugün sonuçlar ile ilgili telekonferans yapacak. Değerlememiz üzerinden geçtik ve hisse için 12 aylık hedef hisse fiyatımız olan 6.8 TL ile AL tavsiyemizi koruyoruz.

Türk Traktör

Kapanış (TL) : 27.02 – Hedef Fiyat (TL) : 42.04 – Piyasa Deg.(TL) : 1442 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.06 ↓ TTRAK TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 55.57

Satış hacminde daralma Nisan ayında da devam etti
Nisan ayında Türk Traktör’ün yurtiçi satış hacmi yıllık bazda %67 düşüşle 626 adete gerilerken, ihracat hacmi %10 artışla 1,164 adete yükseldi. Nisan ayında şirketin toplam satış hacmi yıllık bazda %40 düşüşle 1,790 adet olarak gerçekleşirken, 4A19 kümülatif toplam satış hacmini yıllık bazda %43 düşüşle 7,667 adete taşıdı. Türk Traktör 2019 yılında yurtiçi traktör pazarının 2018’e kıyasla %40-%50 arasında daralarak 24-29bin seviyelrinde gerçekleşmesini öngörüyor. Şirket 2019 yılında kendi iç satışlarını 11.5 – 14 bin adet; ihracat hacmini ise 14- 15 bin adet olarak öngörüyor.

 

Raporu Görmek İçin TIKLAYIN

 

Önemli Uyarı: EkoBulten.Com, özel izni olmadan hiç bir kurumun araştırma raporunu kendi sunucularında barındırmamaktadır. Sadece kurumların ilgili sayfasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla çalışmayan linklerden ve yönlendirilen sayfalardaki içerikten ilgili kurum sorumludur. Ekobulten.com olara sizlere al-sat tavsiyesi vermemekteyiz. Dolayısıyla sitemiz hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Lütfen yatırımlarınızı sadece “Size Özel” hizmet verecek olan yatırım danışmanlığı firmanızla görüşünüz.