İş Yatırım Hisse Tavsiyeleri – (10.05.2019)

İş Yatırım Hisse Tavsiyeleri – (10.05.2019)

Doğuş Otomotiv

Kapanış (TL) : 4.11 – Hedef Fiyat (TL) : 8.69 – Piyasa Deg.(TL) : 904 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.38 ↓ DOAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 111.41

Beklentilerden kötü net zarar
Dogus Otomotiv 1Ç19’de beklentilerin altında, 1Ç18’deki 81 milyon TL net kar rakamının aksine 69 milyon TL net zarar açıkladı. Satış gelilerindeki gerileme, iştirak zararı ve faiz gideri ile kur farkı giderinin neden olduğu finansman giderlerindeki artış şirketin 1Ç19’de net zarar rakamının ana nedeni olarak öne çıkmaktadır. Şirket beklentilerle uyumlu satış hacmindeki %54 daralma neticesinde yıllık bazda %33 düşüşle 1.8 milyar TL satış geliri elde etti. Şirketin 1Ç19’de hafif araç pazarındaki payı yıllık bazda yüzde 3.9 puan düşüşle %15.7’ye geriledi. Şirketin FAVÖK rakamı bizim beklentimizle uyumlu ancak piyasa beklentisinin üzerinde 1Ç19’de yıllık bazda %30 düşüşle 109 milyon TL olarak açıklandı. FAVÖK marjı ise 1Ç19’de ürün karmasındaki değişim, fiyat artışları ve OEM desteği ile yıllık bazd ayüzde 0.3 puan arttı. TUVTURK operasyonlarından elde edilen iştirak gelirinin yıllık bazda üç katından fazla artış göstermesine rağmen, VDF Grubu’nun 37 milyon TL zarar (1Ç18:17 milyon gelir) kaydetmesi iştirak gelilerindne elde edilen zararın en büyük nedenidir. Şirketin net borç pozisyonu yıllık ve çeyrek bazda değişiklik göstermeyerek 1Ç19’de 2.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Yorum: Doğus Otomotiv’in 1Ç19 zarar rakamına piyasanın olumsuz tepki göstermesini bekliyoruz.

Albaraka Türk

Kapanış (TL) : 1.37 – Hedef Fiyat (TL) : 1.88 – Piyasa Deg.(TL) : 1233 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.29 ↓ ALBRK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 37.47

Al Baraka Türk 2019’un ilk çeyreğinde TL27mn solo net kar açıkladı
Açıklanan kar rakamı bizim beklentimiz olan TL41mn ve piyasa beklentisi olan TL35mn’un altında gerçekleşti. Kar çeyreklik bazda artış gösterirken yıllık karşılaştırmada ise %71 oranında gerilemiş durumda. Öz kaynak karlılığı geçen yılın aynı döneminde elde edilen %13.3 seviyesinden %3.3’e düşüş göstermiş durumda. Yüksek fonlama maliyetleri ve düşük büyümenin yanında, yüksek seyreden faaliyet giderleri toplam gelirler kalemini baskılarken, kuvvetli tahsilatlar nedeniyle karşılık baskısının çeyrekte azaldığını görüyoruz. Marjlar %2’nin hemen altında düşük seyrini korurken, bankanın takip oranı çeyrekte 50 baz puan alarak %7.5 seviyesine yükseldi. Bankanın çekirdek SYR’si %7 gibi düşük bir orana gerilerken, toplam SYR ise %13.6 seviyesinde kaldı. Piyasanın sonuçlara hafif negatif bir tepki göstermesi beklenebilir. Zayıf faaliyet performansı yanında aktif kalitesinin görece iyi seyretmesi dengeleyici bir faktör.

Türk Hava Yolları

Kapanış (TL) : 12.46 – Hedef Fiyat (TL) : 24.07 – Piyasa Deg.(TL) : 17195 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 183.92 ↓ THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 93.2

1Ç19 net zararı beklentilerden kötü
Türk Havayolları 1Ç19’de beklentilerin üzerinde (İŞY: TL917mn; Piyasa:TL662mn) zayıf faaliyet marjları nedeniyle 1,253 milyon TL net zarar rakamı açıkladı. Şirket 1Ç18’de 662 milyon TL net zarar rakamı açıklamıştı. THY 1Ç19’de beklentilerle uyumlu (İŞY:TL15 milyar; Piyasa: TL15.1 milyar) yıllık bazda %41 artışla 14.9 milyar TL satış geliri elde etti. Şirketin FAVÖK rakamı 1Ç19’de UFRS-16 kapsamnında 830 milyon TL gerçekleşti. Şirketin 1Ç18 finansal tablolarında UFRS-16 kapsamında açıklamadığından ve 1Ç19 piyasa beklentileri UFRS-16 muhasebesi dışarıda tutularak yapıldığından, FAVÖK rakamını yıllık ve bazda ve beklentilere kıyasla karşılaştırmak anlamlı olmamaktadır.

Özellikle personel giderleri (ASK başına %12 artış), satış ve pazarlama giderleri (ASK başına %14 artış), ve bakım giderleri (ASK başına %11 artış) artışları nedeniyle yakıt dışı CASK 1Ç19’de yıllık bazda %5.8 artışla Usc 4.97’ye ulaştı. Özellikle 2Y18’de gerçekleşen pilot ücret artışları ve bu yıl maaşlara yapılan enflasyon ayarlamaları neticesinde personel giderlerinde ciddi artış görüldü. ASK başına yakıt giderleri ise 1Ç19’de %4 arttı. Toplam CASK rakamı ise 1Ç19’de yıllık bazda %5.3 artışla USc6.97’ye arttı. Şirket 1Ç19’de yıllık bazda %5 düşüşle 1.9 milyar TL FAVKÖK (şirket rapaorlaması) elde ederken, FAVKÖK marjı yıllık bazda yüzde 6.2 puan düşüşle %12.9’a geriledi.

Yorum: Beklentilerinden kötü gerçekleşen 1Ç19 net zararına açılışta piyasanın olumsuz tepki verebileceğini düşünüyoruz.

Koza Altın

Kapanış (TL) : 43.16 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 6582 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 16.19 ↑ KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

KOZAL 1Ç19: Güçlü operasyonel sonuçlar
Koza Altın, 1Ç19’da yıllık bazda %136 artışa tekabül eden 320mn TL net kar açıkladı. (Piyasa: TL326mn). Net kar rakamında görülen güçlü artışın sebepleri, düşük baz etkisi nedeniyle yıllık bazda %47 artış gösteren altın üretimi, artan üretim hacmine bağlı azalan ons başı üretim maliyetleri ve yüksek nakit pozisyonundan sağlanan kur farkı ve faiz gelirleri oldu. Şirketin altın satışları, artan üretime bağlı olarak, 1Ç19’da yıllık bazda %67 artış ile 76 bin ons olarak gerçekleşti. Net satışlar ise zayıf TL’nin de etkisi ile yıllık bazda %129 artış ile 468mn TL’ye yükseldi. Koza Altın’ın 1Ç19 FAVÖK’u, artan ölçek ekonomisi ve güçlü satış büyümesinden faydalanarak yıllık bazda %155 artış ile 258mn TL’ye yükseldi (Piyasa beklentisi: 293mn TL). Şirketin net nakit pozisyonu, faaliyetlerden elde edilen güçlü nakit akışı sayesinde çeyreksel bazda %12’lik artışla 2,87 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin gerçekleşen 1Ç19 FAVÖK’ü piyasa beklentisinin bir miktar altında kalsa da, sonuçlara piyasa tepkisinin, iyileşen temel göstergeler ve güçlü nakit yaratımı nedeni ile olumlu olmasını bekliyoruz.

Koç Holding

Kapanış (TL) : 15.31 – Hedef Fiyat (TL) : 20.15 – Piyasa Deg.(TL) : 38825 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 13.27 ↔ KCHOL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 31.63

KCHOL 1Ç19 Finansal Sonuçları: Nötr
Koç Holding 1Ç19’da 779mn TL konsolide net kar açıklarken, piyasa beklentisinin %9 altında gerçekleşti. Enerji ve otomotiv segmentlerinin yıllık bazda daha düşük katkıları net karın yılık bazda %32 düşüş göstermesine neden oldu. Holding’in kombine gelirleri enerji ve finans segmentlerinin güçlü büyümeleri sayesinde yıllık bazda %31 artış göstererek 75.4 milyar TL’ye yükseldi. Operasyonel kar ise enerji, finans ve beyaz eşya segmentlerinin marjlarındaki daralma nedeni ile yıllık bazda sadece %2 artış göstererek 4.2 milyar TL’ye yükseldi.

Holding’in solo net nakit pozisyonu 1Ç19 itibari ile 418mn dolar (temettü ödemeleri dahil) seviyesinde. Yapı kredi bankasına verilen sermaye benzeri kredi dikkate alındığında ise net nakit pozisyonu 626mn dolar seviyesine yükseliyor. 2018 yılı sonundaki solo net nakit pozisyonu 427mn dolar seviyesindeydi. Koç Holding’in net varlık değerinin %90’ınından fazlasını oluşturan halka açık iştiraklerin sonuçlarını daha önce açıklamış olması nedeniyle sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.

İndeks Bilgisayar

Kapanış (TL) : 6.33 – Hedef Fiyat (TL) : 7.8 – Piyasa Deg.(TL) : 354 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.96 ↑ INDES TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.26

INDES 1Ç19: Net kar beklentilerin üzerinde
Indes 1Ç19’da, 14mn TL’lik beklentimizin üzerinde, yıllık bazda %21 azalışa tekabül eden, 18mn TL net kar açıkladı. Beklentimizin hafif üzerinde gerçekleşen kur farkı gelirleri ve FAVÖK gerçekleşmesi net karı beklentimizde görülen sapmanın temel sebepleri . Şirketin 1Ç19 satışları yıllık bazda %21 daralama ile 795mn TL oldu (İŞY: TL970mn). Özellikle Indeks’in tam konsolide ettiği iştiraki Datagate’in (DGATE) yıllık bazda %51 azalan satışları ciro büyümesini olumsuz etkiledi. Datagate hariç bakıldığında ise, İndeks’in satışları 1Ç19’da yıllık bazda %12 daralma ile 835mn TL’ye geriledi. 1Ç19 FAVÖK ise yıllık bazda %14 daralma ile 28mn TL olarak gerçekleşirken, bizim 60mn TL’lik beklentimizin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Datagatein 1Ç19’da yıllık bazda %45 azalan FAVÖKü konsolide rakamları olumsuz etkiledi. İndeks’in operasyonel nakit akışı ise etkin stok yönetimi, daha uzun ticari borç günleri ve azalan ürün hacmi nedeni ile geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde iyileşme gösterdi. Faaliyetlerden sağlanan nakit ise 1Ç19’da geçen yıla göre azalan işletme sermayesi ihtiyacı nedeni ile iyileşme gösterdi. Şirketin net nakit pozisyonu ise çeyreksel bazda %16 azalarak 131mn TL olarak gerçekleşti. Sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

Enka İnşaat

Kapanış (TL) : 5.15 – Hedef Fiyat (TL) : 5.74 – Piyasa Deg.(TL) : 25750 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.47 ↑ ENKAI TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 11.5

ENKAI 1Q19 Sonuçları: Net kar güçlü yatırım gelirleri ile beklentileri aştı.
Enka İnşaat yılın ilk çeyreğinde 835 milyon TL net kar açıkladı (yıllık bazda %68 artış). Güçlü net yatırım gelirleri ve düşük vergi harcamaları nedeniyle net kar rakamı bizim beklentimiz 536 milyon TL ve piyasa beklentisi 502 milyon TL’nin oldukça üzerinde geldi.

Konsolide gelirler 1Ç19’da yıllık bazda %41 oranında artarak bizim beklentimizin üzerinde, piyasa beklentisi ile paralel 3 milyar TL olarak gerçekleşti. Enerji segmenti gelirleri yıllık bazda %48 artarak (dolar bazında %5 artış) 1.1 milyar TL’ye ulaşırken, gayrimenkul kiralama segmenti gelirleri %67 artışla 442 milyon TL olarak gerçekleşti (Ofis segmenti doluluk oranlarındaki atış nedeniyle dolar bazında %4 artış). İnşaat segmenti gelirleri ise 1.2bn TL’ye ulaşarak yıllık bazda %54 büyüdü (dolar bazında ise %9’luk bir artış var). Bakiye sipariş büyüklüğü hafif bir düşüş ile 2.6 dolar gerçekleşti. Geçen çeyrek bu rakam 2.78 dolar seviyesindeydi. Ek olarak, nihai anlaşması geçiğimiz günlerde yapılan ve sözleşme tutarının 630 milyon dolar olması beklenen Gürcistan HEP projesinin 2019’da bakiye siparişlerine eklenmesi bekleniliyor.

1Ç19’da Holding’in konsolide FAVÖK rakamı beklentilerin üzerinde yıllık bazda %3 artarak 754 milyon TL’ye ulaştı. İnşaat segmentin’de ise %54’lük bir artış meydana geldi (dolar bazında %10 artış), FAVÖK marjı ise sabit kalarak %21 seviyeside gerçekleşti. Gayrimenkul kiralama segmentinin FAVÖK rakamı yıllık bazda %38 artış gösterdi (dolar bazında %2 düşüş). Fakat doluluk oranlarındaki artışa rağmen kiralardaki düşüş nedeniyle FAVÖK marjı ise 3 puan düştü. Enerji segmenti FAVÖK rakamı ise yıllık bazda %31 düşüş 244 milyon TL’ye geriledi. Hatırlanacağı üzere, Enka yap-işlet modeli kapsamında geliştirilen Adapazarı ve Gebze doğalgaz kombine çevrim elektrik santrallerinin sözleşmelerinin sona ermesinin ardından yüksek doğal gaz maliyetleri nedeniyle üretimin geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.Temmuz ayında İzmir santalinin sözleşmesinin sona ermesinin ardından üretime burada da ara verilmesi bekleniyor.

Bilanço tarafında ise Holding’in net nakit pozisyonu 2018 yılsonundaki 6.7 milyar TL seviyesinden 1Ç19’da 8.5 milyar TL’ye yükseldi.

Yorum: Beklentilerin üzerinde gelen net kar rakamına piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Hissenin yılbaşından bu yana endeksin %19 üzerinde performans gösterdiği göz önüne alındığında olumlu tepkinin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz.

Zorlu Enerji

Kapanış (TL) : 1.18 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 2360 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.42 ↑ ZOREN TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

Operasyonel tarafta iyileşme var
Zorlu Enerji artan fonlama maliyetleri ve zayıf TL nedeniyle 1Ç19’da geçen senenin aynı dönemine parallel 36 milyon TL net kar açıkladı. Konsolide satışlar yıllık bazda %46 artarak 1.87 milyar TL’ye ulaştı. Büyümeyi destekleyen unsurlar arasında Kızıldere III santralinin ikinci ünitesinin devrede olmasını, Alaşehir I JES’in KKO artmasını, HES’lerden daha çok üretim gerçekleşmesini ve ruzgar santrallerini söyleyebiliriz. Şirket 1Ç19’da 462 mn TL FAVÖK ve 24.7 % FAVÖK marjı açıkladı. Açıklanan FAVÖK rakamı yıllık bazda %37 büyümeye tekabül ediyor. FAVÖK’ün %51’i dollar bazında, bu da şirketin dollar borcuna karşılık doğal koruma sağlıyor. Şirket 2019 yılında satışların 7.3-7.6 milyar TL olmasını ve FAVÖK’ün 2.15 milyar TL-2.3 milyar TL olmasını bekliyor. Mart sonu itibariyle şirketin 2 milyar dolar net borç pozsiyonu bulunuyor. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 5.6x geriledi. Piyasanın sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

Petkim

Kapanış (TL) : 4.57 – Hedef Fiyat (TL) : 5.82 – Piyasa Deg.(TL) : 7541 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 53.04 ↑ PETKM TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 27.33

Sonuçlar beklentilerin üstünde gerçekleşti
Petkim 1Ç19 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 131 milyon TL net kara karşılık 154 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam hem bizim beklentimiz olan 117 milyon TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 110 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti. Tahminimizin sapmasının ana nedeni olarak beklentilerimizden daha iyi gerçekleşen satışları söyleyebiliriz. Satışlar hem satış hacminin artmasından hem de zayıf TL’den dolayı yıllık bazda %51 artarak 2.8 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin 1Ç19’daki KKO ise %91 oldu, geçen senenin aynı döneminde ise %76 idi. Nafta-Etilen makası ise yıllık bazda %36 daraldı. Şirket 1Ç19’da 288 milyon TL FAVÖK ve %10. 2 FAVÖK marjı açıkladı. Açıklanan FAVÖK rakamı yıllık bazda %32’lik artışa tekabül ediyor. 1Ç19’da 53.6 milyon TL stok zararı var. Mart sonu itibariyle şirketin net borç pozisyonu 5 milyar TL ve net işletme sermaye ihtiyacı 1.87 milyar TL. Şirket sonuçlar ile ilgili bugün telekonferans yapacak ve sonrasında değerlememizin üzerinden geçeceğiz. Piyasanın sonuçlara olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

Sabancı Holding

Kapanış (TL) : 7.11 – Hedef Fiyat (TL) : 11.35 – Piyasa Deg.(TL) : 14507 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 11.23 ↑ SAHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 59.63

SAHOL 1Ç19 Finansal Sonuçları
Sabancı Holding 1Ç19 konsolide finansallarında 1.06 ilyar TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar piyasa beklentisi 841mn TL’nin %26 üzerinde gerçekleşti ancak yıllık bazda %1 daraldı. Enerji segmenti yıllık bazda güçlü kar katkısı sağlarken bankacılık, sanayi, çimento ve perakende segmentlerinin katkısı düşüş gösterdi. Net karın beklentileri aşmasından dolayı (kısmen sonuçlarını daha önce açıklayan Akbank ve Enerjisa’dan kaynaklanırken kısmende halka açık olmayan elektrik üretim iştirakinin güçlü katkısından kaynaklandı) piyasanın sonuçlara hafif olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz.

Şok Marketler

Kapanış (TL) : 8.54 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 5226 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.29 ↓ SOKM TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

SOKM 1Ç19 Finansal Sonuçları: Operasyonel kar ve net kar beklentilerin hafif altında
Şok Market 1Ç19’da 97mn TL net zarar açıkladı. IFRS 16 etkisinden arındırılmış net zarar 72mn TL seviyesinde. Piyasa beklentisi 69mn TL zarardan %4 daha kötü gerçekleşti. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %37 artış göstererek 3.52 milyar TL’ye yükselirken piyasa beklentisi 3.5 milyar TL’ye paralele gerçekleşti. Düzeltiliş FAVÖK ise yıllık bazda %30 artış göstererek 116mn TL’ye yükseldi ancak piyasa beklentisi 122mn TL’nin %5 altında gerçekleşti. FAVÖK marjı geçen senenin ve piyasa beklentisinin 20 baz puan altında %3.3 olarak gerçekleşti. Marj daralmasında brüt marjdaki 110 baz puanlık daralma rol oynadı. Hem net karın hem operasyonel marjların beklentilerin altında kalması nedeni ile piyasanın sonuçlara tepkisinin hafif olumsuz olabileceğini düşünüyoruz.

Kardemir (D)

Kapanış (TL) : 2.11 – Hedef Fiyat (TL) : 4.43 – Piyasa Deg.(TL) : 1646 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 76.59 ↔ KRDMD TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 109.86

Zayıf operasyonel sonuçlar
Ertelenmiş vergi geliri net karı olumlu etkiledi. Kardemir 1Ç19’da geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 161 milyon TL net kara karşılık 46 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam hem bizim net zarar beklentimiz olan 22 milyon TL’nin hem de piyasanın net zarar beklentisi olan 28 milyon TL’nin oldukça altında gerçekleşti. 99 milyon TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri net kara olumlu yansıdı.

Satışlar hem doların değer kazanmasından hem de satış hacminin artması sayesinde yıllık bazda %27 artarak 1.12 milyar TL’ye ulaştı. 1Ç19’da FAVÖK ise zayıf çelik fiyat makası nedeniyle yıllık bazda %46 gerileyerek 139 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakam hem bizim beklentimiz olan 191 milyon TL hem de piyasa beklentisi olan 187 milyon TL’nin oldukça altında gerçekleşti. Yılın tamamında FAVÖK marjının %16 olması bekleniyor. Şirketin Mart sonu itibariyle 1 milyar TL net borç pozisyonu bulunuyor. Operasyonel gerilemeden dolayı piyasanın sonuçlara olumsuz tepki vereceğini düşünüyoruz.

 

Raporu Görmek İçin TIKLAYIN

 

Önemli Uyarı: EkoBulten.Com, özel izni olmadan hiç bir kurumun araştırma raporunu kendi sunucularında barındırmamaktadır. Sadece kurumların ilgili sayfasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla çalışmayan linklerden ve yönlendirilen sayfalardaki içerikten ilgili kurum sorumludur. Ekobulten.com olara sizlere al-sat tavsiyesi vermemekteyiz. Dolayısıyla sitemiz hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Lütfen yatırımlarınızı sadece “Size Özel” hizmet verecek olan yatırım danışmanlığı firmanızla görüşünüz.