İş Yatırım Hisse Tavsiyeleri – (29.04.2019)

İş Yatırım Hisse Tavsiyeleri – (29.04.2019)

Ereğli Demir Çelik

Kapanış (TL) : 8.71 – Hedef Fiyat (TL) : 11.18 – Piyasa Deg.(TL) : 30485 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 37.6 ↓ EREGL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 28.36

1Ç17’den beri en düşük FAVÖK/ton
Ereğli Demir Çelik 1Ç19 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 1063 milyon TL net kara karşılık 997 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 834 milyon TL’den daha iyi olmasına rağmen piyasa beklentisi olan 957 milyon TL’ye paralel idi. Tahminimizin sapmasının ana nedeni olarak beklentimizden daha iyi gerçekleşen satışları söyleyebiliriz. 1Ç19’da satışlar yıllık bazda %32 artarak 7.1 milyar TL’ye ulaştı. Grubun toplam yassı çelik satış hacmi yıllık bazda %3 oranında azalarak 1.88 milyon ton’a gerilerken uzun çelik satış hacmi yıllık bazda %35 oranında arttı ve 336 bin ton’a ulaştı. Şirketin toplam ihracat hacmi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %94.8 arttı ve ihracat satış toplam satışların içinde %25.5 paya ulaştı. Bunun yıl içinde de devam etmesi bekleniyor. 1Ç19’daki FAVÖK/ton 139 dolar/ton olarak gerçekleşti. Bu da 2017 yılının ilk çeyreğinden beri en düşük seviye. Şirket 1Ç19’da 1.7 miyar TL (İŞY: TL1.42bn, Piyasa: TL1.55bn) FAVÖK ve %24.4 FAVÖK marjı açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde FAVÖK ise 1.7 milyar TL ve FAVÖK marjı %31.6 idi. Şirketin Mart sonu itibariyle 4.72 milyar TL net nakit pozisyonu bulunuyor. Bu tutarın içinde de dağıtacağı temettü de bulunuyor. 1Ç19’daki toplam yatırım tutarı ise 43 milyon dolar idi. Cuma akşamı yapılan telekonferans sırasında şirket yönetimi 2Ç19 FAVÖK/ton seviyesinin ilk çeyrekten daha düşük olma ihtimalinden bahsetti, bundan dolayı piyasa tepkisinin negatif olmasını bekliyoruz. Yıl sonu tahminlerimizde ilk çeyrekteki zayıflığı yansıtacak şekilde aşağı yönlü güncelleme yapacağız, fakat AL tavsiyemizi TUT olarak revize ediyoruz.

Türk Traktör

Kapanış (TL) : 29.4 – Hedef Fiyat (TL) : 42.04 – Piyasa Deg.(TL) : 1569 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.04 ↓ TTRAK TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 42.98

Zayıf 1Ç19 faaliyet marjları, şirket beklentilerinde aşağı yönlü revizyon
Türk Traktör 1Ç19’de piyasanın ve bizim 7 milyon TL net kar beklentisiyle uyumlu ancak yıllık bazda %87 düşüşle 8 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Zayıf yurtiçi satışlar nedeniyle gerileyen faaliyet kar marjları ile birlikte faiz giderlerindeki artışın neden olduğu finansman giderlerindeki yükseliş net kar rakamının yıllık bazdaki düşüşün temel nedenlerini oluşturmaktadır. Şirketin 1Ç19 satış gelirleri beklentilerle uyumlu (Is Yat.: TL821mn; Piyasa: TL809mn) %22 düşüşle 821 milyon TL olarak gerçekleşti. 1Ç19 FAVÖK rakamı ise beklentilerin altında (Is Yat.: TL65mn; Piyasa: TL58mn) yıllık bazda %50 düşüşle 51 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirket beklentilerinde aşağı yünlü revizyon Türk Traktör 2019 yurtiçi traktör pazar beklentisini önceki 33 bin -38 bin adetten 24 bin -29 bin adede revize etti. Şirketin yurtiçi satış hacim hedefi ise önceki 15.5 bin -18 bin’den 11.5-14 bin adete düşerken, ihracat hacmindeki 14.5-15 bin adet beklentisinde değişikliğe gitmedi. Bütçelenen yatırım harcaması tutarı ise önceki 200 – 250 milyon TL’den 175 – 225 milyon TL’ye düşürüldü.
Yorum: Türk Traktör beklentilerin altında gerçekleşen operasyonel kar marjlarına ve aşağı yönlü revize edilen beklentilerine piyasanın olumsuz tepki vereceğini düşünüyoruz. Tahminlerimizin üzerinden geçeceğiz. Ancak cesaret kırıcı yurtiçi traktör pazarı ve şirket faaliyet marjları nedeniyle hisse için tavsiyemizi TUT’dan SAT’a çekiyoruz.

Trakya Cam

Kapanış (TL) : 3.13 – Hedef Fiyat (TL) : 4.8 – Piyasa Deg.(TL) : 3913 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.27 ↑ TRKCM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 53.5

TRKCM 1Ç19: Beklentilerin üzerinde karlılık
Bizim beklentimiz olan 134mn TL ve piyasa beklentisi olan 135mn TL’nin üzerinde olarak, Trakya Cam 1Ç19’da 149mn TL net kar açıkladı. Net kar tarafında görülen sapmanın en önemli nedeni beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel performans oldu.

Satış gelirleri 1Ç19’da yıllık bazda %26 artışla beklentilere paralel 1534mn TL gerçekleşti. (Is Yatırım: 1.489mn TL, Piyasa: 1.489mn TL). Hindistan operasyonlarının konsolidasyon etkisi hariç bakıldığında ise satış büyümesi yıllık bazda %18 olarak gerçekleşti. Görece zayıf kalan satış büyümesinin temel sebepleri Türkiye düz cam satışlarında görülen %25 daralma ve Rusya operasyonlarında değişen üretim planlaması nedeni ile Ruble bazında %25 gerileyen satışlar oldu. Yurtiçinde düz cam fiyatlarına yapılan artış (yıllık yaklaşık %42) ve artan ihracat ise Türkiye operasyonlarının büyümesini destekledi. Avrupa’da operasyonları ise EUR bazında %1, TL bazıda ise %31 büyüdü.
4Ç18 FAVÖK ise, beklentilerin üzerinde, %9 artış ile 288mn TL olarak gerçekleşti. (Is Yatırım: 243mn TL, Piyasa: 239mn TL).

Şirketin FAVÖK marjı, karlı Türkiye düz cam işinin azalan katkısı, Rusya operasyonlarında ciddi gerileyen karlılık nedenleriyle, yıllık bazda 2,7 puan gerileyerek %18,7 olarak gerçekleşti. Sonuçlara piyasa tepkisinin operasyonlardan güçlü nakit yaratımı ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen karlılık nedeni ile hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

Anadolu Cam

Kapanış (TL) : 3.09 – Hedef Fiyat (TL) : 4.02 – Piyasa Deg.(TL) : 2318 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.08 ↔ ANACM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.07

ANACM 4Ç18: Net kar beklentilerin hafif altında
Beklentilerin hafif altında, Anadolu Cam 1Ç19’da, yıllık bazda %60 artış ile 102mn TL net kar açıkladı. (İŞY: 122mn TL, Piyasa: 112mn TL). Beklentilerimizin altında gerçekleşen net karın en önemli nedeni artan borçluluğa bağlı beklentilerimizin hafif üzerinde gerçekleşen finansman giderleri oldu. Anadolu Cam’ın satış gelirleri bu dönemde beklentilere paralel %42 büyüme kaydederek 775mn TL’ye ulaştı. (İŞY: 752mn TL, Piyasa: 757mn TL). Güçlü ciro büyümesinin temel sebepleri i) Rusya operasyonlarında görülen %9’luk hacim artışı, %26’lık fiyat artış etkileri, Türkiye’den artan ihracat (hacim bazında %84 yıllık artış), ve Rus Rublesinin TL karşında yıllık bazda ortalama %24 değer kazancı oldu. Türkiye’den artan ihracat önemli ölçüde telafi etse de, iç piyasa satışları zayıf talep koşulları neden ile yıllık %20 daraldı. Şirketin yurtdışı opreasyonlarının güçlü katkısı ile karlılığını korumayı başardı ve 1Ç19 FAVÖK beklentilerin hafif üzerinde %43 artış ile 195mn TL gerçekleşti. (İŞY: 181mn TL, Piyasa: 179mn TL). Sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

Enka İnşaat

Kapanış (TL) : 5.16 – Hedef Fiyat (TL) : 5.74 – Piyasa Deg.(TL) : 25800 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.4 ↔ ENKAI TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 11.28

Enka Insaat, Gürcistan’daki HES Projesi için Yap-İşlet Sözleşmesini imzaladı
Enka Insaat, şirketin %90’ına sahip olduğu Gürcistan’daki Namakhvani Cascade HES Projesi’nin geliştirilmesi, inşası, sahiplenilmesi ve işletilmesi kapsamında Gürcistan Hükümeti’yle 2 Yap-İşlet Sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Namakhvani Cascade HES Projesi Gürcistan’ın Rioni Nehri üzerine kurulacak Namakhvani HES (333 MW) ve Tvishi HES (100 MW) olmak üzere iki ayrı hidroelektrik santralinden oluşacak. Toplam yatırım tutarının 750 milyon ABD Dolar olması öngörülmektedir. Santral üretime geçtikten sonra 15 yıl süreli Enerji Alım Anlaşması’yla yılın Eylül ve Nisan ayları arasındaki sekiz aylık diliminde devlet garantisi altında üretim yapılacaktır. Santrallerin 2023 yılında devreye girmesi planlanmaktadır. Bir süredir piyasa tarafından bilinen ve beklenen bir proje olduğu için piyasa tepkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.

Soda Sanayii

Kapanış (TL) : 7.33 – Hedef Fiyat (TL) : 9.1 – Piyasa Deg.(TL) : 7330 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.37 ↑ SODA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 24.1

SODA 4Ç18: Maliyet baskıları daha görünür hale geldi
Beklentilerin hafif üzerinde, Soda Sanayi 1Ç19’da, yıllık bazda %19 artış ile 285mn TL net kar açıkladı. (İŞY: 257mn TL, Piyasa: 259mn TL). Soda’nın beklentimizin altında kalan fiili vergi oranı (cam elyaf yatırım teşvikleri ile alakalı vergi gelirleri) net kar tarafında görülen sapmanın temel sebebi oldu.

1Ç19 satış gelirleri i) döviz sepetinin TL karşısında yıllık bazda %35 değer kazancına, ii) cam elyaf yatırımının 33mn TL’lik ciro katkısına ve ii) soda külü fiyatlarında dolar bazında görülen %4 artışa bağlı olarak yıllık bazda %35 artış ile 948mn TL gerçekleşti. (Is Yatırım: 925mn TL, Piyasa: 933mn TL). Kur etkisi ve soda külü fiyatlarında görülen artışa rağmen zayıf satış büyümesinin temel nedeni, üretim tesislerinde yapılan bazı ikame yatırımları nedeni ile kapasite kullanım oranlarının düşük kalması oldu. Buna bağlı olarak soda külü ve krom kimyasalları iş kollarında satış hacimleri sırası ile yıllık bazda %8 ve %17 daraldı.

4Ç18 FAVÖK ise ciro büyümesinin oldukça altında %8 artış ile 200mn TL olarak gerçekleşti. (Is Yatırım: 194mn TL, Piyasa: 193mn TL). Şirketin FAVÖK marjı, i) artan doğalgaz maliyetleri (yıllık bazda ortalama %114), ii) cam elyaf yatırımının negatif brüt kar katkısı (yatırımın ilk etapta düşük kapasite kullanımı ile çalışması nedeniyle), iii) iki ana iş kolunda da düşen kapasite kullanım oranları ve iv) karlılığı daha yüksek olan krom kimyasalları iş kolunun azalan ciro katkısı nedenleri ile yıllık bazda 530 puan daralarak %21,1 olarak geçekleşti. İleriye yönelik olarak, üretim aksamaları ve cam elyaf tarafından gelen olumsuz katkısının geçici olacağını düşünmek ile beraber artan doğalgaz maliyetleri ve krom kimyasallarının çok güçlü 2018 baz etkisinin karlılığı önümüzdeki çeyreklerde baskılamaya devam edeceğini düşünüyoruz.

Şişe Cam

Kapanış (TL) : 5.77 – Hedef Fiyat (TL) : 6.85 – Piyasa Deg.(TL) : 12983 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.31 ↑ SISE TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 18.66

SISE 1Ç19 Sonuçlar: Beklentilerin üzerinde net kar
Hem bizim beklentimiz 365mn TL hem piyasanın 380mn TL beklentisinin üzerinde olarak, Şişecam 4Ç18’de 448mn TL (+%14 YoY) net kar açıkladı. Özellikle Trakya Cam ve Soda Sanayii’de beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen net kar, beklentilerimizde sapmaya neden oldu. Konsolide satış gelirleri 1Ç18’de Paketleme (ANACM) ve Kimyasallar (SODA) iş kollarının güçlü katkısı ile %27 büyüdü. 1Q19 FAVÖK beklentilerin üzerinde %23 artışla TL 830mn gerçekleşti. (İŞY:739mn TL, Piyasa: 748mn TL). Düzcam iş kolunda (Trakya Cam) FAVÖK katkısı, beklentilerimizde görülen sapmanın temel nedeni oldu. Cam Ev Eşyası bölümünün (Paşabahçe) satışları 4Ç18’de yıllık bazda %39 artış gösterirken, artan maliyet baskıları nedeni ile FAVÖK’ü yıllık bazda %25 büyüme kaydetti. Sonuçlara piyasa tepkesinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz ancak Sisecam için 6.85 hedef fiyat ile TUT tavsiyemizi koruyoruz.

 

Raporu Görmek İçin TIKLAYIN

 

Önemli Uyarı: EkoBulten.Com, özel izni olmadan hiç bir kurumun araştırma raporunu kendi sunucularında barındırmamaktadır. Sadece kurumların ilgili sayfasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla çalışmayan linklerden ve yönlendirilen sayfalardaki içerikten ilgili kurum sorumludur. Ekobulten.com olara sizlere al-sat tavsiyesi vermemekteyiz. Dolayısıyla sitemiz hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Lütfen yatırımlarınızı sadece “Size Özel” hizmet verecek olan yatırım danışmanlığı firmanızla görüşünüz.