Kısa vadeli dış borç şubatta 118 milyar dolar oldu

Kısa vadeli dış borç şubatta 118 milyar dolar oldu

Kısa vadeli dış borç stoku, şubatta geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 1,6 artış göstererek 118,2 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre kısa vadeli dış borç stoku, şubatta geçen yıl sonuna göre yüzde 1,6 artışla 118,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,9 artarak 57,4 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,6 artarak 54,9 milyar dolara yükseldi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 13,1 azalarak 9,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,5 artarak 19,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,4 artışla 13,2 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 10,6 artarak 15,5 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 0,8 artarak 40,2 milyar dolar oldu.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKUNUN YÜZDE 49,2’Sİ DOLAR CİNSİNDEN
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre yüzde 9,8 artarak 24,7 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,4 azalarak 87,6 milyar dolara geriledi.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 1,4 azalarak 47,7 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 3,4 artarak 69,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu yıl sonunda 99 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 22,2 azalışla 2019 Şubat sonu itibarıyla 77 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 810 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 49,2’si dolar, yüzde 29,8’i avro, yüzde 15,7’si TL ve yüzde 5,3’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

2019 Şubat sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 177,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu
stokun 21,1 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,5, Merkez Bankası’nın yüzde 3,4, özel sektörün ise yüzde 77,1 paya sahip olduğu
gözlendi.