Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
ATLAS 1,65 1,55 6,45 1,72 1,56 1,65 8.699.381 14,3 Mio
AVGYO 1,87 1,77 5,65 1,92 1,79 1,85 20.420.018 37,8 Mio
ALYAG 0,58 0,55 5,45 0,58 0,56 0,56 1.448.850 0,8 Mio
ARTI 1,00 0,95 5,26 1,00 0,97 0,98 30.280 0,0 Mio
ARMDA 24,46 23,60 3,64 24,46 21,90 23,17 199.766 4,6 Mio
AGYO 2,16 2,09 3,35 2,23 2,07 2,16 9.484.333 20,5 Mio
AVTUR 1,97 1,92 2,60 2,04 1,93 1,98 10.384.604 20,5 Mio
ARSAN 4,22 4,13 2,18 4,24 4,11 4,16 532.612 2,2 Mio
AYES 2,55 2,50 2,00 2,55 2,48 2,50 12.914 0,0 Mio
ALCTL 16,20 15,91 1,82 16,80 15,99 16,39 1.773.001 29,1 Mio
AKENR 1,17 1,15 1,74 1,17 1,14 1,16 22.099.891 25,5 Mio
ADESE 2,35 2,31 1,73 2,66 2,31 2,49 281.176.154 701,3 Mio
AKSEN 4,16 4,09 1,71 4,19 4,06 4,12 4.488.330 18,5 Mio
ACSEL 7,38 7,27 1,51 7,54 7,21 7,34 685.939 5,0 Mio
ADNAC 2,20 2,17 1,38 2,22 2,16 2,19 10.700.804 23,5 Mio
ALARK 6,15 6,07 1,32 6,27 6,10 6,18 12.431.212 76,8 Mio
ALKIM 45,38 44,80 1,29 45,42 44,44 44,87 157.470 7,1 Mio
AFYON 6,68 6,60 1,21 6,76 6,61 6,67 4.820.929 32,2 Mio
ASLAN 38,38 38,00 1,00 38,66 37,78 38,20 206.037 7,9 Mio
AKGUV 2,11 2,09 0,96 2,15 2,07 2,11 5.585.929 11,8 Mio
ANACM 4,65 4,61 0,87 4,66 4,53 4,61 2.619.468 12,1 Mio
AVOD 2,38 2,36 0,85 2,42 2,33 2,37 25.011.603 59,4 Mio
ADBGR 6,99 6,94 0,72 6,99 6,88 6,92 526.855 3,6 Mio
AKSA 14,34 14,25 0,63 14,45 14,21 14,31 828.679 11,9 Mio
ANELE 3,47 3,45 0,58 3,52 3,38 3,45 5.282.937 18,2 Mio
ASELS 22,94 22,84 0,44 23,06 22,60 22,85 13.652.516 312,0 Mio
AYCES 9,46 9,44 0,21 9,52 9,37 9,43 41.014 0,4 Mio
ARCLK 21,94 21,92 0,09 22,06 21,52 21,77 2.823.155 61,5 Mio
ALKA 6,62 6,62 0,00 6,80 6,54 6,62 892.966 5,9 Mio
ALBRK 1,73 1,73 0,00 1,76 1,71 1,73 102.126.876 176,6 Mio
ADANA 9,43 9,43 0,00 9,49 9,39 9,43 1.187.128 11,2 Mio
ANSGR 4,97 4,97 0,00 5,01 4,92 4,96 264.973 1,3 Mio
AVHOL 1,59 1,59 0,00 1,59 1,57 1,58 215.169 0,3 Mio
AKFGY 4,00 4,00 0,00 4,10 3,96 4,01 786.288 3,2 Mio
AGHOL 20,18 20,20 -0,10 20,56 19,82 20,12 588.307 11,8 Mio
AKMGY 25,66 25,70 -0,16 25,70 25,42 25,51 2.076 0,1 Mio
AKCNS 10,00 10,03 -0,30 10,16 9,91 9,99 402.526 4,0 Mio
ADEL 15,64 15,69 -0,32 15,86 15,03 15,66 88.619 1,4 Mio
ARENA 10,19 10,23 -0,39 10,30 9,98 10,12 223.791 2,3 Mio
AVISA 14,24 14,30 -0,42 14,37 14,10 14,25 38.399 0,5 Mio
AKBNK 8,76 8,80 -0,45 8,91 8,58 8,72 29.794.802 259,8 Mio
AYEN 4,10 4,12 -0,49 4,18 4,07 4,12 4.065.997 16,7 Mio
ANHYT 7,17 7,21 -0,55 7,30 7,14 7,20 141.597 1,0 Mio
ATEKS 15,61 15,70 -0,57 16,30 15,32 15,79 217.112 3,4 Mio
ATAGY 4,02 4,05 -0,74 4,09 3,99 4,04 2.242.959 9,0 Mio
ASUZU 12,41 12,51 -0,80 12,67 12,17 12,40 1.276.105 15,8 Mio
AKSUE 13,94 14,06 -0,85 14,11 13,88 13,99 103.833 1,5 Mio
AEFES 26,00 26,34 -1,29 26,66 25,86 26,12 401.804 10,5 Mio
AKGRT 6,73 6,83 -1,46 6,87 6,66 6,74 862.698 5,8 Mio
ALCAR 65,70 66,70 -1,50 67,90 65,40 66,29 55.761 3,7 Mio
AKSGY 4,23 4,30 -1,63 4,35 4,19 4,25 528.152 2,2 Mio
ALGYO 92,10 93,80 -1,81 95,20 91,50 92,95 255.399 23,7 Mio
AYGAZ 13,67 13,97 -2,15 14,00 13,56 13,82 764.127 10,6 Mio
ATSYH 0,95 0,99 -4,04 0,96 0,94 0,95 129.941 0,1 Mio