Hisse Son Dn % Yksek Dk A.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
PARSN 13,76 13,44 2,38 14,03 13,46 13,79 1.341.563 18,5 Mio
PGSUS 66,10 65,00 1,69 66,30 65,00 65,75 2.260.053 148,6 Mio
PEGYO 0,75 0,74 1,35 0,77 0,74 0,76 7.147.491 5,4 Mio
PSDTC 6,44 6,39 0,78 6,44 6,35 6,41 51.970 0,3 Mio
PSDTC 6,44 6,39 0,78 6,44 6,35 6,41 51.970 0,3 Mio
PSDTC 6,44 6,39 0,78 6,44 6,35 6,41 51.970 0,3 Mio
PSDTC 6,44 6,39 0,78 6,44 6,35 6,41 51.970 0,3 Mio
PKART 5,37 5,36 0,19 5,42 5,27 5,36 858.301 4,6 Mio
PEKGY 3,07 3,07 0,00 3,12 3,06 3,08 1.928.824 5,9 Mio
PNSUT 9,04 9,04 0,00 9,11 8,99 9,07 320.431 2,9 Mio
PETUN 8,03 8,03 0,00 8,08 7,87 8,04 31.780 0,3 Mio
PENGD 1,62 1,62 0,00 1,65 1,61 1,63 2.130.964 3,5 Mio
POLTK 76,00 76,00 0,00 76,40 76,00 76,06 394 0,0 Mio
PRKAB 2,13 2,15 -0,93 2,15 2,09 2,12 881.428 1,9 Mio
PRZMA 4,01 4,05 -0,99 4,16 3,87 4,05 51.444 0,2 Mio
POLHO 2,66 2,70 -1,48 2,69 2,63 2,65 2.526.402 6,7 Mio
PRKME 2,66 2,70 -1,48 2,70 2,61 2,65 551.273 1,5 Mio
PETKM 3,67 3,73 -1,61 3,73 3,65 3,69 120.971.488 446,0 Mio
PAGYO 4,95 5,12 -3,32 5,12 4,92 4,98 267.728 1,3 Mio
PINSU 1,84 1,91 -3,66 1,94 1,76 1,83 5.464.297 10,0 Mio
PKENT 104,00 108,00 -3,70 109,60 103,70 105,04 1.640 0,2 Mio