Hisse Son Dn % Yksek Dk A.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
TRCAS 2,21 2,08 6,25 2,24 2,09 2,16 14.785.603 31,9 Mio
TURGG 36,68 35,12 4,44 37,72 34,80 36,40 213.300 7,8 Mio
TDGYO 1,63 1,57 3,82 1,64 1,57 1,61 2.779.101 4,5 Mio
TKNSA 2,87 2,78 3,24 2,90 2,77 2,84 7.018.406 19,9 Mio
TRKCM 3,07 2,98 3,02 3,07 2,96 3,03 41.608.668 126,2 Mio
TRGYO 1,92 1,87 2,67 1,95 1,88 1,92 22.990.253 44,0 Mio
TSPOR 1,45 1,42 2,11 1,48 1,43 1,45 35.652.896 51,8 Mio
TGSAS 3,48 3,42 1,75 3,54 3,42 3,48 1.243.942 4,3 Mio
TUKAS 6,57 6,46 1,70 6,69 6,23 6,47 5.221.919 33,8 Mio
TMSN 4,94 4,86 1,65 5,02 4,87 4,96 3.889.772 19,3 Mio
THYAO 12,99 12,80 1,48 13,05 12,69 12,91 110.977.961 1.432,3 Mio
TAVHL 27,80 27,44 1,31 28,14 26,88 27,74 1.596.547 44,3 Mio
TLMAN 8,22 8,12 1,23 8,35 8,07 8,21 337.561 2,8 Mio
TSGYO 0,91 0,90 1,11 0,91 0,89 0,90 600.207 0,5 Mio
TCELL 13,25 13,13 0,91 13,33 13,04 13,20 4.368.459 57,7 Mio
TUCLK 2,95 2,94 0,34 2,97 2,88 2,93 3.235.370 9,5 Mio
TKFEN 17,97 17,92 0,28 18,16 17,83 18,00 5.146.035 92,6 Mio
TEKTU 0,80 0,80 0,00 0,80 0,79 0,80 3.950.357 3,2 Mio
TSKB 0,93 0,93 0,00 0,94 0,92 0,93 20.809.439 19,3 Mio
TATGD 4,69 4,69 0,00 4,73 4,67 4,70 1.754.632 8,2 Mio
TBORG 9,16 9,16 0,00 9,37 8,95 9,09 10.956 0,1 Mio
TUPRS 127,00 127,50 -0,39 128,80 126,50 127,57 1.151.953 147,0 Mio
TOASO 23,90 24,00 -0,42 25,84 23,70 24,52 3.041.621 74,6 Mio
TIRE 1,78 1,79 -0,56 1,82 1,77 1,79 4.937.975 8,8 Mio
TTRAK 45,08 45,54 -1,01 46,00 44,96 45,38 117.346 5,3 Mio
TTKOM 6,55 6,62 -1,06 6,64 6,51 6,58 21.593.504 142,0 Mio
TMPOL 4,14 4,19 -1,19 4,22 4,09 4,14 515.623 2,1 Mio
TACTR 3,53 3,61 -2,22 3,57 3,42 3,53 37.871 0,1 Mio
TKURU 8,50 9,15 -7,10 9,20 8,50 8,76 10.376 0,1 Mio