Hisse Son Dn % Yksek Dk A.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
YUNSA 5,31 5,11 3,91 5,34 5,09 5,23 3.194.766 16,7 Mio
YONGA 6,87 6,62 3,78 6,90 6,87 6,89 124 0,0 Mio
YYAPI 0,47 0,46 2,17 0,48 0,46 0,47 13.601.186 6,3 Mio
YAPRK 4,17 4,13 0,97 4,28 4,13 4,19 27.248 0,1 Mio
YAYLA 1,10 1,09 0,92 1,11 1,07 1,09 2.955.260 3,2 Mio
YKGYO 1,98 1,97 0,51 2,02 1,95 1,99 1.866.527 3,7 Mio
YKBNK 2,44 2,43 0,41 2,47 2,41 2,44 27.681.643 67,6 Mio
YBTAS 2.471,00 2.471,60 -0,02 2.471,60 2.470,90 2.471,12 9 0,0 Mio
YGGYO 11,15 11,20 -0,45 11,21 11,09 11,14 46.039 0,5 Mio
YATAS 6,31 6,38 -1,10 6,43 6,24 6,33 1.169.343 7,4 Mio
YGYO 0,48 0,49 -2,04 0,49 0,47 0,48 8.158.855 3,9 Mio
YESIL 12,80 13,81 -7,31 14,20 12,80 13,43 1.314.212 17,7 Mio