Martta 7.14 milyon ton kömür yakıldı

Martta 7.14 milyon ton kömür yakıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocakta termik santrallerde yakılan kömürün 1 milyon 603 bin tonunu taşkömürü, 5 milyon 540 bin tonun da linyit oluşturdu.

TÜİK verilerine göre;

Katı yakıtların Mart ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına göre taşkömürü 108 bin 398 ton, linyit 6 milyon 284 bin 245 ton ve taşkömürü koku 385 bin 817 ton, teslimat miktarları ise taşkömüründe 2 milyon 791 bin 516 ton, linyitte 6 milyon 212 bin 659 ton ve taşkömürü kokuda da 444 bin 256 ton oldu.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3.9 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşirken, söz konusu oran taşkömürü kokunda yüzde 86.8 ve linyitte yüzde 101.2 oldu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının;

– yüzde 57.4’ü termik santrallere,

– yüzde 21.7’si kok tesislerine,

– yüzde 6.3’ü demir çelik haricindeki sanayiye yapılırken

linyit teslimatının;

– yüzde 89.si termik santrallere,

– yüzde 7.8’i demir çelik harici sanayiye yapıldı.

Taşkömürü koku teslimatının ise yüzde 97’si demir çelik sanayine yapıldı.”