Son dakika… Merkez Bankası enflasyon raporunu açıklıyor

Son dakika… Merkez Bankası enflasyon raporunu açıklıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyon raporuna ilişkin detayları açıklıyor. Çetinkaya, cari dengede iyileşme eğiliminin devam etmesinin beklendiğini söyledi. Fiyat istikrarına yönelik risklerin de göz önünde bulundurulduğuna değinen Çetinkaya, sıkı para politikası duruşunun korunduğunu belirtti.

Ayrıca Çetinkaya, “Bu dönemde net ihracatın büyümeye güçlü desteğiyle birlikte ekonomideki dengelenme eğilimi devam etmiştir.” dedi.

İşte detaylar:

-Gelişmiş ülkelerde para politikası normalleşme süreçlerinin yavaşlayacağına dair sinyaller uzun vadeli tahvil getirilerinin gerilemesine yol açtı.

-Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımları dalgalı bir seyir izledi.

-Enflasyon raporunda rezerv analizi yer alıyor.

-2019 yılının ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette bir önceki döneme göre kısmi bir toparlanma gözlenmiştir.

-Bu dönemde net ihracatın büyümeye güçlü desteğiyle birlikte ekonomideki dengelenme eğilimi devam etmiştir.

-Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor.

-Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyat baskısı ilk çeyrekte de sürdü.

-Fiyat istikrarına yönelik riskler göz önünde bulundurularak sıkı para politikası duruşu korunmuştur.

-Mevcut rapor döneminde kur takası faizleri ve döviz kuru oynaklıkları artmıştır.

-Bu dönemde döviz kuru gelişmelerine paralel olarak TL’nin oynaklığı arttı.

-Kredi büyümesi ilk çeyrekte ılımlı bir artış kaydetti, toparlanma ağırlıklı olarak ticari kredilerden kaynaklandı.

-Enflasyon ilk çeyrekte ocak enflasyon raporu tahminleri ile uyumlu gerçekleşmiştir.

-Bu dönemde işlenmemiş gıda fiyatları tahminlerin üzerinde artış gösterdi.

-Döviz kuru ve ithalat fiyatlarının tüketici enflasyonuna katkısı bir önceki döneme kıyasla düşürücü yönde oldu.

-Yıllık enflasyondaki azalışta temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu.

-Enflasyonun ana eğiliminde bir miktar iyileşme gözlendi.

-İlk çeyrekte finansal oynaklık ve risk primi göstergelerinde kısmi iyileşme gözlendi.

-Cari işlemler dengesindeki iyileşme hızlı bir şekilde devam etmektedir.

-Net ihracatın dönemlik büyüme katkısı azalırken, yıllık büyümeye güçlü katkısının sürdüğünü tahmin ediyoruz.

-2019 petrol fiyatı tahmini 67,2 (önceki 63,1)

-2020 petrol fiyatı tahmini 66,2 (önceki 63,8)

-2019 ithal fiyat tahmini %0,0 (önceki -%2,2)

-2020 ithal fiyat tahmini %0,8 (önceki %1,5)

-Enflasyonun 2019 yıl sonunda %14,6 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (önceki %14,6)

-Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (önceki %8,2)

-Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.

-Enflasyonu, %70 olasılıkla 2019 yılı sonunda %12,1-17,1 aralığında -orta noktası %14,6 gerçekleşeceği öngörüyoruz. (önceki %11,9-17,3 aralığı ile %14,6)

-Enflasyonu, %70 olasılıkla 2020 yılı sonunda %5,1-11,3 aralığında -orta noktası %8,2- gerçekleşeceği öngörüyoruz. (önceki %5,1-11,3 aralığı ile %8,2)

-2019 ve 2020 yılına ilişkin enflasyon tahminlerini değiştirmedik.

-2019 yılında enflasyon tahminine gıda fiyatları 0,7 puan, ithal fiyat artış 0,3 puan katkı yaptı.

-2020 yılında enflasyon tahminine gıda fiyatları 0,2 puan, enflasyon ana eğilimindeki düzelme -0,2 puan etki yaptı.

-Sıkı para politikası duruşu ile 2020 yılı ikinci çeyreğinde tek haneye düşmesini bekliyoruz.

-TCMB karar metnindeki değişklik kısa vadeli bir sinyal değil.

-Para politikası duruşunu sıkı tutarak enflasyon üzerindeki etkileri önemli ölçüde telafi edeceğini öngördük.

-Elimizdeki bütün araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

-Enflasyon tahminlerimizin bir önceki rapora göre değişmemesi, gerekli parasal sıkılaştırmanın sağlanacağını yansıtıyor.

-Rezervler konusunda kapsamlı bir bilgilendirme gerektiğinin farkındayız.

-TCMB olarak rezervler dahil verilerin paylaşımında dünyada en iyi pratiklerle uyumlu bir çerçevede devam ediyoruz.

-TCMB’nin verilerinin yayınlanması ve şeffaflığı konusunda dünyadaki en iyi uygulamalara örnek olacak bir noktada duruyoruz.

-Rezervdeki dalgalanma istisnai değil, yakın döneme özgü değil ve sıra dışı değil.

-Dönemsel dalgalanmalar her iki yönde de gerçekleşebiliyor.

-Rezervler konusunda gerekirse detaylı bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.

-Biz diğer MB’ler gibi rezervle ilgili iletişimimizi hep brüt rezervler üzerinden gerçekleştirdik.

-Net rezervler konusunda uluslararası mutabık kalınmış bir tanımlama yok.

-Artık net rezervlerin rutin bir kalem olduğunu, analizlerde çok kullanılmadığını biliyoruz.

-Rezerv iletişiminin brüt rezerv üzerinden yapılması yaygın bir pratik.

-Bizim takip etmekte olduğumuz rezerv yeterliliği kaynakları bakımından son aylarda hiçbir parametrede bozulma söz konusu değil.

-Bizim görüşümüz rezervlerimizi önümüzdeki dönemde güçlendirme yönünde.

-Önümüzdeki aylarda önemli artışlar da görebiliriz.

-Rezervlere trend ve orta vadede bakmak daha sağlıklı olacaktır.

-(Swap) Bu araçları kullanırken rezervlere etkisini biliriz ama bu araçları kullanırken rezervleri hesaba katarak bir değişiklik yapmıyoruz, dizayn etmiyoruz.

-Swap adımı piyasada etkin işleyiş için atıldı.

-Piyasa faizleri TCMB politika faizi etrafında dalgalanıyor.

-Sunduğumuz araçlar veya piyasalar geçici değil, ihtiyaca göre farklı araçları devreye alabiliyoruz.

-Yapmak istediğimiz piyasanın etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak.

-Kullandığımız araçların tamamı buna hizmet ediyor, araçlar kalıcı ama dönemsel olarak kullanım oranları ve tanımları farklı olabilir.