Termik santrallerde nisanda 6.32 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde nisanda 6.32 milyon ton kömür yakıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında termik santrallerde yakılan kömürün 1 milyon 128 bin tonunu taşkömürü, 5 milyon 193 bin tonun da linyit oluşturdu.

TÜİK verilerine göre;

Katı yakıtların Nisan ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına göre taşkömürü 100 bin 496 ton, linyit 6 milyon 274 bin 796 ton ve taşkömürü koku 372 bin 874 ton, teslimat miktarları ise taşkömüründe 2 milyon 181 bin 557 ton, linyitte 5 milyon 896 bin 964 ton ve taşkömürü kokuda da 410 bin 757 ton oldu.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 4.6 ile en düşük taşkömüründe görülürken, söz konusu oran taşkömürü kokunda yüzde 90.8 ve linyitte yüzde 106.4 oldu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının;

– yüzde 51.7’si termik santrallere,

– yüzde 23’ü kok tesislerine,

– yüzde 7.9’u demir çelik haricindeki sanayiye yapılırken

linyit teslimatının;

– yüzde 88.1’i termik santrallere,

– yüzde 8.6’sı demir çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Taşkömürü koku teslimatının ise yüzde 97.2’si demir çelik sanayine yapıldı.