Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası sermaye benzeri kredi temin edecek

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası sermaye benzeri kredi temin edecek

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla sermaye benzeri kredi sağlanmasına ilişkin olanakların değerlendirilmesi için genel müdürlüğü yetkilendirdi. 
Banka açıklamayı KAP’a yaptı.