Türkiye, Ortadoğu’da istikrarın ana merkezi

Türkiye, Ortadoğu’da istikrarın ana merkezi

TÜRKİYE’nin sosyal bilimler alanında verilen ilk ödülü olan ‘Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü’nün sahibi bu yıl dünya literatürüne ‘yumuşak güç’ kavramını kazandıran ABD’li ünlü siyaset bilimci Joseph Nye oldu. Bill Clinton’ın ABD Başkanlığı döneminde Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Joseph S. Nye, Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Nye, Türkiye’nin ABD için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek şunları söyledi:

BÖLGEDEKİ ÇIPA

“Geleceğe baktığımızda daha uzun bir süre Ortadoğu’da çalkantı ve kargaşa olacağını görüyoruz. Sünniler ve Şiiler arasındaki ihtilaflar, Irak’taki durum, Suudi Arabistan ve İran arasındaki düşmanlık, vs. gibi olaylara baktığımızda Ortadoğu’da daha uzun yıllar istikrarsızlık göreceğimizi söyleyebiliriz. İşte böyle bir bölgede, Türkiye istikrarın ana merkezi olabilir. İstikrarlı bir Türkiye, kargaşa ve karışıklığa sürüklenecek bir bölgenin durulmasında son derede kritik önemde olabilir. Dolayısıyla, bölgede somut bir çıpa olması açısından Türkiye’ye güvenmek zorundayız”dedi.

Türkiye, Ortadoğu’da istikrarın ana merkezi

SERT GÜÇ YETMEZ

Nye törende yaptığı konuşmada ise Türkiye’nin aynı zamanda Türk dünyasının yani Orta Asya’nın da bir parçası olduğunu belirterek, “Son dönemde çevresinde olanlardan dolayı bazı zorluklar yaşıyor olabilir. Ama kendi geleceğini nasıl inşa edeceğini düşündüğünde yumuşak gücünü ortaya koyabilir. Yumuşak güç istediğinizi çekim yoluyla elde etmektir. Bir ülkenin yumuşak gücü o ülkenin kültüründen, ideallerinden veya politikalarından kaynaklanabilir. Türkiye’nin geleceğinde yumuşak gücün rolü çok önemli. Türkiye elbette ekonomik ve askeri güçleri olan bir ülke ve bunlara ihtiyacı var. Ama daha fazla insanı ülkesine cezbetmek istiyorsa Türkiye’nin sert güç olarak tanımladığım askeri ve ekonomik gücünün yanında kültürel ve politik açıdan da cazibesini ortaya koyması gerekiyor” dedi.

YUMUŞAK GÜÇ NEDİR?

JOSEPH Nye’nin ilk kez 1980’lerin sonunda kullanmaya başladığı yumuşak güç, kavramı cezbetme ve ikna etme kabiliyetine dayanıyor. Zorlama kabiliyeti olan sert güç bir ülkenin askeri ve iktisadi gücünden kaynaklanırken, yumuşak güç ülkenin kültürünün siyasi fikirlerinin ve politikalarının cezbediciliğinden kaynaklanır.