Ücret beyannamesi elektronik ortamda

Ücret beyannamesi elektronik ortamda

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı sirküler taslağında, Başkanlığa intikal eden olaylardan kurum içi ücret ve özlük hakları gibi bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak tereddütler yaşandığının anlaşıldığı belirtilerek, ücretlerin yer aldığı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin elektronik ortamda diğer beyannamelerden ayrı olarak gönderilebileceğini bildirdi.

AYRI ŞİFRE VERİLECEK

Gelir İdaresi Başkanlığı hazırladığı sirküler taslağının amacını açıklarken, kurum içi ücret ve özlük hakları gibi bilgilerin gizliliğini sağlamak olarak özetledi. 2017 yılında vergi dairelerine verilen muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet belgesi birleştirildi. Muhtasar beyanname işverenler tarafından çalıştırdıkları işçilerin gelir vergilerini içeriyor. Düzenleme ile beyannamelerini elektronik ortamda gönderen işverenler diğer beyannameler için vergi dairesinden aldıkları kullanıcı kodu, parola ve şifre ile birlikte Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesini de gönderebileceklerdi.

Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı’na intikal eden olaylardan şirketlerde kurum içindeki ücretlerin gizliliğine ilişkin tereddütler yaşandığı anlaşıldı. Bunun üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı da bir sirküler taslağı hazırlayarak görüşe açtı. Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesini diğer beyannamelerden ayrı olarak göndermek isteyenler öncelikle “Münhasıran Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu”nu dolduracaklar ve bağlı oldukları vergi dairesine müracaat edecekler. Yeni bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecek. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderilirken kullanılan şifre sadece bu beyanname için geçerli olacak.

Diğer beyannameler için kullanılan şifrelerle görüntülenemeyecek.